BİLİMSEL PROGRAM

KURSLAR FEDERASYON AKDENİZ KARADENİZ BAKÜ/GENÇ ADIMLAR DOĞU ANADOLU MARMARA EGE İÇ ANADOLU
13:30-18:00 BİRİNCİ TRİMESTER FETAL ULTRASONOGRAFİ ve DOPPLER ENDOMETRİOZİS ULTRASONOGRAFİSİ GENİTAL ESTETİK ve JİNEKOLOJİK LAZER KURSU V-NOTES TRANSPERİNEAL PELVİK TABAN ULTRASONOGRAFİSİ UZMANLARIN JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE SIK KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR AKADEMİK YAZI YAZMA İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ
Kurs Başkanı: Recep Has

Oturum Başkanları: Zeki Şahinoğlu, İnanç Mendilcioğlu
Kurs Başkanı: Ayşe Seyhan

Oturum Başkanları: Ayşe Seyhan, Anna Štěpanovská
Kurs Başkanı: Ebru Alper, Ozan Doğan

Oturum Başkanları: Ebru Alper, Ozan Doğan
Kurs Başkanı: Üzeyir Kalkan

Oturum Başkanları: Ghanim Khatip, Özgüç Takmaz
Kurs Başkanı: Murat Yassa

Oturum Başkanları: Serdar Aydın, Pınar Birol İlter
Kurs Başkanı: Yakup Yalçın

Oturum Başkanları: Yakup Yalçın, Erbil Karaman
Kurs Başkanı: Erkan Kalafat

Oturum Başkanları: Erkan Kalafat, Sibel Sakarya
Kurs Başkanı: Funda Göde

Oturum Başkanları: Bülent Urman, Aslıhan Yurtkal
13:30-14:00 4 - 10 Hafta USG: GS, YS, Viabilite, CRL, Koryonisite: Normal ve Anormal Bulgular
Hakan Erenel
IDEA Konsensüsü Endometriozis Tanı ve Tanımlamasında Aynı Dili Konuşuyor muyuz?
Ayşe Seyhan
Temel İlkeler
Ebru Alper

Komplikasyon Yönetimi
Ozan Doğan
V-NOTES Cerrahisine Giriş
- V-NOTES Cerrahisinin Sınırları
- Cerrahi Öncesi Hasta Hazırlığı
- İntraoperatif Hazırlık, Set-Up
- Postoperatif Takip ve Yönetim
Üzeyir Kalkan
Pelvik Taban Ultrasonografisine (PTU) Giriş
- Uygulama Metodları; Transperineal, İntroital, Transvajinal
- Anatomik Tanımlamalar ve Nirengi Noktaları
- Resim, Video Kaydetme ve Data Biriktirme
Serdar Aydın
Servikal Sitoloji Anormallikleri ve Preinvaziv Lezyonların Yönetimi
Yakup Yalçın
İyi Bir Araştırma Makalesi Nasıl Yazılır?
Erkan Kalafat
Over Stimülasyon Protokollerinin Doğru Şekilde Uygulanmasında Hemşirenin Rolü?
Seda Soyer
14:00-14:30 11 - 13+6 Hafta;
CRL, NT, NK Ölçümleri: Normal ve Anormal Bulgular
Erzat Toprak
Pelvik Derin Endometriozisin Non-İnvaziv Teşhisi ve Sınıflandırılması için MR Görüntüleme Teknikleri
Metin Vural
Labioplasti-Teknikler, Hangi Hasta Hangi Teknik ?
Müjde Özer
V-NOTES
- VajinalFaz
- Kolpotomi Posterior
- Kolpotomi Anterior
- Kolpotomi Kapatılması
Özgüç Takmaz
Pelvik Organ Prolapsusu Tanı ve Tedavisinde PTU
- Anatomik Tanımlamalar
- Ön Kompartman Prolapsusu, Green Tiplendirmesi
- Midüretral Sling ile Kime Kolporafi Posterior Yapalım, Kime Yapmayalım?
- Arka Kompartman Değerlendirilmesi
Pınar Birol İlter
Servikal Preinvaziv Lezyonların Tedavisinde Ablatif ve Eksizyonel Prosedürler
Şevki Göksun Gökulu
Gözlemsel Araştırma Makalelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sibel Sakarya
Yumurta Toplama İşleminde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümler
Zeynep Güner
14:30-15:00 Doppler: DV, TR, Uterin Arterler: Normal ve Anormal Bulgular
Ebru Davutoğlu
Ultrason Görüntülerini Cerrahi Bulgularla İlişkilendirme
Bülent Urman
Vajinoplasti
Songül Alemdaroğlu
V-NOTES
- Histerektomi
- Basit Histerektomi
- Lateral Pencere Tekniği ile Histerektomi
Murat Yassa
Kadın Üriner İnkontinansı Tanı ve Tedavisinde PTU
- SUI, ISD, UUI Ayrımında PTU
- Mesane Hipermobilitesinin Tanınması
- Okült SUI Tanınması
- MUS için Doğru Anatomik Lokalizasyon Nedir?
- MUS Cerrahisinde Başarının Prediksiyonu
- MUS Komplikasyonları ve Örnekleri
Ozan Doğan
Endometrial Hiperplazilerin Yönetiminde Medikal Tedavi
Kemal Güngördük
Tartışma Aşırı Stimüle Edilmiş Hasta Nasıl Yönetilir?
Büşra Bulduk
15:00-15:30 Fetal MSS İncelemesi ve NTD Tanısı: Normal ve Anormal Bulgular
Tuğba Saraç Sivrikoz
Endometriozisli Vaka Örnekleri ile Küçük Gruplar Halinde Tartışma
Ercan Baştu, Anna Štěpanovská, İsmail Bıyık, Mara Albanese
Genital Bölge Hyalüronik Asit Uygulamaları
Sevtap Hamdemir Kılıç
Tartışma Tartışma Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar ve Neoplazilerinin Yönetimi
İbrahim Yalçın
  Luteal Faz Desteği Nedir,Nasıl ve Ne Süre ile Uygulanır?
Funda Göde
  Tartışma Tartışma       Tartışma   Tartışma
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
  Oturum Başkanları: Halil Aslan, İbrahim Kalelioğlu Oturum Başkanları: Işıl Kasapoğlu, Sinem Ertaş Oturum Başkanları: Sevtap Hamdemir Kılıç, Songül Alemdaroğlu Oturum Başkanları: Süleyman Salman, Bulut Varlı Oturum Başkanları: Murat Yassa, Ecem Eren Oturum Başkanları: Selçuk Erkılınç, Recep Erin Oturum Başkanları: Erkan Kalafat, Engin Türkgeldi Oturum Başkanları: Gülşen Doğan Durdağ, Tülay Karataş
16:00-16:30 Fetal Kalp İncelemesi: Normal ve Anormal Bulgular
Oya Demirci
Derin Endometriozis Nasıl Aranır? - Video Gösterimi
Sinem Ertaş
- Lazer Enerji Modaliteleri Nelerdir?
- Lazerin Çalışma Prensipleri Nelerdir?
- Hangi Cihaz Tercih Edilmelidir, Neden?

Sevtap Hamdemir Kılıç
V-NOTES
- Adneksiyel Cerrahi
- Salpenjektomi, Adneksektomi
- Over Kist Eksizyonu
Behzat Can
Anal Sfinkter Değerlendirilmesinde PTU
- Anal Sfinkterin Sonografik Anatomisi
- Obstetrik Anal Sfinkter Hasarı (OASIS) Tanınması
- Okült OASIS Tanınması
Ecem Eren
Adneksiyel Kitlelerde USG’nin Yeri ve Risk Skorlaması
Selçuk Erkılınç
Randomize Kontrollü Çalışmaların Raporlanması
Engin Türkgeldi
Klivaj Embriyosu mu Blastokist Transferi Mi? Taze mi Donmuş mu?
Elif Korkmaz Ordu
16:30-17:00 Fetal Yüz, Nazal Üçgen, Maksiller Gap, Mandibular Gap: Normal ve Anormal Bulgular
Semir Köse
Adenomyozisin Ultrason ile Teşhisi ve MUSA Konsensüsü
Mara Albanese
Genital Bölge Renk Açma, Vulvar Rejuvenasyon, Lazerin Klinik Ortamda Kullanım Alanları Nelerdir? Ofis Labioplastide Lazerin Kullanımı
Erhan Cömert
V-NOTES
- Lateral Mesh Süspansiyonu
- Uterus Koruyucu V-NOTES Lateral Mesh Süspansiyonu
- Histerektomize Hastada V-NOTES Lateral Mesh Süspansiyonu
Süleyman Salman
İntrapartum Ultrasonografi (IP)
- Spontan Vajinal Doğumun Prediksiyonunda PTU
- Operatif Vajinal Doğum Başarılı Olacak mı?
- Sezeryan Kararı Nasıl Verilir?
- IP Ne Zaman Uygulayalım?
- Fetal Baş Duruş Anomalilerinin Tanınması
Pınar Birol İlter
Uterin Malignitelerde USG’nin Kullanımı
Hamdullah Sözen
Sistematik Derleme ve Meta-Analizler: Bir Editör Makalenizi Nasıl Değerlendirir?
Barış Ata
Donmuş Embriyo Transferi için Endometrial Hazırlık Protokolleri
Gülşen Doğan Durdağ
17:00-17:30 Fetal Toraks, Batın, Ekstremiteler: Normal ve Anormal Bulgular
Gülşah Aynaoğlu Yıldız
Adenomyozisli Vaka Örnekleri ile Küçük Grup Tartışmaları
Ayşe Seyhan, Sinem Ertaş, Mesut Önal, Anna Štěpanovská
Kozmetik Jinekolojide Rejeneratif Tedaviler (Kök Hücre, PRP, Mezoterapi ve Ozon Uygulamaları)
Songül Alemdaroğlu
V-NOTES
- Zor Cerrahiler
- Myomatö Uterus Histerektomi
- Adezyonlu Vakalarda V-NOTES
- Umblikal Herni Onarımı
- Adneksiyel Torsiyon
- Myomektomi
Cihan Kaya
Asinklitizm Tanısı
- Asinklitizm Nedir?
- Asinklitizm Tipleri ve PTU ile Tanınması
- Asinklitizmde FIGO Deneyimi ve Sonuçları
- Asinklitizmin Şiddetine Göre Yeni PTU Sınıflaması
Murat Yassa
Jinekolojik Malignitelerde BT ve MRG’nin Yorumlanması
Gökhan Öngen
Tartışma Başarısız Sikluslarda Çift - Hemşire İlişkisi
İlkay Çorbacı Çınar
17:30-18:00 Birinci Trimesterde Fetal Ultrason ile CfDNA ile Entegrasyonu
Cihan İnan
Ultrason ile Yüzeysel Endometriozis Tanısı
Stefano Guerriero
Liposuction ve Lipofilling
Ozan Doğan
Tartışma Tartışma ve Canlı Hasta Hands-On Pelvik Taban Ultrasonu Uygulamaları Jinekolojik Malignitelerde Laparoskopinin Yeri
Doğan Vatansever
  Tartışma
  Tartışma Tartışma Tartışma   Tartışma    
  FEDERASYON AKDENİZ KARADENİZ BAKÜ/GENÇ ADIMLAR DOĞU ANADOLU MARMARA EGE İÇ ANADOLU VICTOR GOMEL SÖYLEŞİ SALONU
08:30-09:15 YARIŞACAK SÖZLÜ BİLDİRİLER 1 YARIŞACAK SÖZLÜ BİLDİRİLER 2 YARIŞACAK SÖZLÜ BİLDİRİLER 3 YARIŞACAK VİDEO BİLDİRİLER 1 SÖZLÜ BİLDİRİLER 1 SÖZLÜ BİLDİRİLER 2 SÖZLÜ BİLDİRİLER 3 VİDEO BİLDİRİLER 1
Jüri: Bülent Urman, Mehmet Harma, Vedat Atay, Cansu Kaya Jüri: Gürkan Uncu, Hüsnü Görgen, Güvenç Karlıkaya, Müfit Yenen, Batuhan Aslan Jüri: Davut Güven, Ömer Tarık Yalçın, Murat Api, Mustafa Bahçeci, Tuğba Akkök Jüri: Hüsnü Çelik, Murat Öz, Serdar Günalp, Recep Has, Emine Dinçer Oturum Başkanları: Alper Başbuğ, Murat Işıkalan Oturum Başkanları: Ramazan Erda Pay, Aysun Tekeli Taşkömür Oturum Başkanları: Yeliz Acar Sabır, Caner Çakır Oturum Başkanları: Hasan Ali İnal, Ayşenur Aksoy
09:15-09:30 ARA
09:30-11:00 HPV VE KANSER JİNEKOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HORMON TEDAVİSİNE GÜNCEL YAKLAŞIM TÜRKİYE - AZERBAYCAN - KKTC ORTAK OTURUMU Sorumlular:
Yakup Kumtepe
Abdullah Karaer
Emsal Pınar Topdağı Yılmaz
Sorumlular:
Işıl Kasapoğlu
Kiper Aslan
Orhan Orhan
Sorumlular:
Erbil Doğan
Ahmet Demir
Funda Göde
POSTPARTUM KANAMA - 1. OTURUM

Oturum Başkanları: Salih Taşkın, Şevki Celen
Oturum Başkanları: Sinan Özalp, Tayyup Şimşek Oturum Başkanları: Ayşe Seyhan, Paşa Uluğ Oturum Başkanları: Erdoğan Ertüngealp, Sezai Şahmay Oturum Başkanları: Yegane Aliyeva, Müfit Yenen 09:30-09:45
Postpartum Kanama Risk Faktörleri, Tanısı, Anne Ölümlerindeki Yeri (Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Durum)
Yaşam Kemal Akpak
09:30-09:50 HPV ve Servikal Kanser Epidemiyolojisi
Ali Ayhan
Uterusun Optimal Görüntülemesi Nasıl Olmalı? - İntrakaviter ve İntramural Lezyonların Ayırıcı Tanısı
Anna Štěpanovská
Over Yaşlanması
Aylin Pelin Çil
Jinekolojik Cerrahide Komşu Organ İlişkileri
İslam Mahalov
SİMÜLASYON İLE LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ - MYOMEKTOMİ
- KİST EKSİZYONU
MAKET ÜZERİNDE LAPAROSKOPİK SÜTÜR EĞİTİMİ HORMONAL KONTRASEPSİYONDA MAKET ÜZERİNDE İMPLANT EĞİTİMİ 09:45-10:05
Postpartum Kanama Profilaksisi ve Medikal Tedavisi
Gulşah Aynaoğlu Yıldız
09:50-10:10 Türkiye Servikal Kanser Tarama Programı
Nejat Özgül
Endometriozis Ultrasonografisi - Yüzeyelden Derine
Stephano Guerrerio
Vazomotor Semptomlar ve Önemi
Hakan Seyisoğlu
Tekrarlayan IVF Başarısızlıklarında Co-Kültür
Yegane Aliyeva
Yakup Yalçın
Evrim Erdemoğlu
Hüseyin Akıllı
Kiper Aslan
Serhan Can İşcan
Derman Başaran
Ghanim Khatip
Selçuk Yetkinel
Yakup Baykuş 10:05-10:20
Obstetrik Olgularda Sıvı ve Kan Ürünleri Replasmanı
Kadriye Yakut Yucel
10:10-10:30 HPV’nin Medikal Tedavisi
Murat Gültekin
IOTA Adneks Modeli - Malignite Yönünden Şüpheli Adneksiyel Kitle Nedir?
Deha Denizhan Keskin
Postmenopozal Dönemde Osteoporozun Yönetimi
Jale İrdesel
Robotik Histerektomi
Müfit Yenen
Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi 10:20-10:35
Olgularla Risk Faktörlerinin Doğru Olarak Belirlenmesi
Yaprak Ustun
10:30-10:50 Konizasyon Endikasyonları ve Teknikleri
Seda Şimşek
Adenomyozis Tanısında Ultrasonografinin Yeri
Sinem Ertaş
Hormon Replasman Tedavisi
Fatih Durmuşoğlu
Adölesanlarda Endometriozis ve Adenomyozis
İsmet Gün
      10:35-10:50
Olgularla Medikal Tedavi ve Sıvı - Kan Yönetimi
Yaprak Ustun
10:50-11:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma       10:50-11:00
Tartışma
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15 UYDU SEMPOZYUMU

Uzun Etkili Kontrasepsiyonda Cilt Altı İmplantın Yeri
Oturum Başkanı: Gürkan Uncu
Konuşmacı: Nefise Nazlı Yenigül
         
12:15-13:30 PANEL:
ENDOMETRİOZİSTE NE ZAMAN CERRAHİ YAPALIM?


PANEL:
EMBRİYOLOJİ - Gelecekte IVF Laboratuvarlarında Neler Değişecek, Yenilikler Neler Olacak?YARA TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Hakan Uncu, Tuğbay Tuğ
        POSTPARTUM KANAMA - 2. OTURUM

12:15-13:45
Oturum Başkanları: Yaprak Ustun, Levent Keskin
Ercüment Cengiz ile Yazarlık Söyleşileri (Federasyon standında kitap imza günü)
Panel Başkanı: Bülent Urman

Panelistler: Ertan Sarıdoğan, Gürkan Uncu, Stephano Angioni, Angelos Danilis
Panel Başkanı: Başak Balaban

Panelistler: Alison Campbell, Sinan Özkavukcu, Kerem Dirican, İpek Keleş, Cihan Çakır
Yara İyileşmesinin Yönetimi ve Süreci Etkileyen Faktörler
Hakan Uncu
12:15-12:30
Postpartum Kanama Tedavisinde Balon Tamponad Uygulaması
Bulut Varlı
 • Endometrioma
 • Endometrioma ve Ağrı
 • Derin İnfiltratif Endometriozis
 • Derin Endometriozis, Barsak Tutulumu
 • Derin Endometriozis, Adenomyozis, Barsak Tutulumu
 • Derin Endometriozis, Barsak Tutulumu, Adenomyozis, Hidrosalpenks, Geçirilmiş Cerrahi
 • Siyatik Sinir Tutulumu
 • Tartışma
 • IVF Laboratuvarına Otomasyon Nasıl Entegre Edilecek?
 • IVF Laboratuvarlarında Kullandığımız Performans İndikatörleri Gelecekte Nasıl Değişikliğe Uğrayacak?
 • IVF Laboratuvarda Tam Otomasyon Entegrasyonu Durumunda Gelecekte Embriyolog ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Rolü Ne Olacak?
 • Tartışma
Yara Yatağının Hazırlanması ve Doğru Pansumanlar ile Örtülmesi
Tuğbay Tuğ
12:30-12:45
Postpartum Kanamada Kompresyon Sütür Teknikleri
Şevki Celen
Yara Tedavisinde ve Cerrahi Alanda Negatif Basınçlı Uygulamalar
Tahir Özer
12:45-13:00
Postpartum Kanamada Arter Ligasyonları Kime Ne Zaman Uygulanmalı?
Cağatayhan Ozturk
Tartışma 13:00-13:15
Postpartum Kanamada Gözden Kaçanlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Yusuf Ustun
13:15-13:30
Genital trakt yaralanmalarında tanı ve yaklaşım
H. Levent Keskin
13:30-13:45
Tartışma
13:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-14:30 ÖĞLE YEMEĞİNDE UZMANLA BULUŞUN


Hale Göksever Çelik


Vehbi Yavuz Tokgöz


Yakup Kumtepe


Tugan Beşe


Serdar Günalp


Sefa Kurt


Işıl Kasapoğlu


Ahmet Erdem
14:30-16:00 PANEL: OBSTETRİKTE TARTIŞMALI KONULAR ÜROJİNEKOLOJİK CERRAHİ FERTİLİTE PREZERVASYONU FONKSİYONEL TIP Sorumlular:
Yakup Kumtepe
Abdullah Karaer
Emsal Pınar Topdağı Yılmaz
Sorumlular:
Işıl Kasapoğlu
Kiper Aslan
Orhan Orhan
Sorumlular:
Erbil Doğan
Ahmet Demir
Funda Göde
Sorumlular:
Salih Taşkın
Hüseyin Levent Keskin
Şevki Çelen
Oturum Başkanları: Yakup Kumtepe, Ulaş Çoban Oturum Başkanları: Temel Ceyhan, Remzi Atılgan Oturum Başkanları: Yaprak Üstün, Seda Keskin
Panel Başkanı: Recep Has

Panelistler: Tuğba Saraç Sivrikoz, Selim Büyükkurt, Serenat Yalçın, İnanç Mendilcioğlu
Apikal Prolapsusta Vajinal Operasyonlar mı Yoksa Abdominal Operasyonlar mı?
Fuat Demirci
POF, POI ve Over Rezervini Azaltacak Cerrahiler Öncesinde Fertilite Prezervasyonu
Sezcan Mümüşoğlu
Prematür Over Yetmezliği
Pınar Yalçın Bahat
SİMÜLASYON İLE LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ - MYOMEKTOMİ
- KİST EKSİZYONU
MAKET ÜZERİNDE LAPAROSKOPİK SÜTÜR EĞİTİMİ HORMONAL KONTRASEPSİYONDA MAKET ÜZERİNDE İMPLANT EĞİTİMİ POSTPARTUM KANAMA YÖNETİMİ - MAKET ÜZERİNDE EĞİTİM
 • Birinci Trimesterde SGA Tahmini ve Önlenmesi
 • Çoğul Gebeliklerde Erken Doğum Profilaksisi
 • Erken Doğum Tehdidinde İdame Tokolitik Tedaviler: Etkinlik ve Riskler
 • Trombofili ve Gebelik Komplikasyonları Arasında Gerçekten Bir İlişki Var mı?
 • Tartışma
Prolapsus Operasyonuna Histerektomi Ekleyelim mi? Uterusu Koruyalım mı?
Funda Güngör Uğurlucan
Çocukluk ve Adölesan Çağı Kanserlerinde Fertilite Prezervasyonu
Özgür Öktem
PCOS
Yaprak Üstün
Ercan Baştu
Mehmet Ali Narin
Deha Denizhan Keskin
Yavuz Emre Şükür
Seda Şimşek
Selen Doğan
Bülent Yılmaz
Adnan Orhan
Rulin Deniz Hüseyin Levent Keskin
Gülşah Aynaoğlu Yıldız
Çağatayhan Öztürk
Prolapsusta En İyi Operasyonu Seçmek
Yakup Kumtepe
Meme Kanserli Hastalarda Fertilite Prezervasyonu:
BRCA Mutasyon Varlığı Yönetimi Değiştirir mi?
Volkan Turan
Gebelik ve Puerperyum
Rukset Attar
Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi
Prolapsus İnkontinans Birlikteliği Nasıl Yönetilmelidir?
Adnan Orhan
Kanser Hastalarında Over Stimülasyonu ve Endometrial Hazırlığın Püf Noktaları
Murat Sönmezer
Menopoz
Tülin Dabakoğlu
       
Tartışma Tartışma Tartışma        
16:00-16:30 KAHVE MOLASI Bülent Urman ile Mentorluk Üzerine
16:30-17:15 UYDU SEMPOZYUMU

PİCO7 ,Tek Kullanımlık Negative Basınç Sistemleri ve İnsizyon Yönetimi
Oturum Başkanı: Gürkan Uncu
Konuşmacı: Hakan Uncu
       
17:15-17:30 ARA
17:30-19:00 PANEL:
CANLI CERRAHİ
LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ
PANEL:
İNFERTİLİTEDE PROGESTERON
PANEL :
GEBELİKTE AMPİRİK TEDAVİLER
         
Panel Başkanı: Uğur Fırat Ortaç

Panelistler: Kemal Özerkan, Üzeyir Kalkan, Angelos Danilidis, Barış Güzel

Cerrah: Nasuh Utku Doğan
Panel Başkanı: Hakan Yaralı

Panelistler: Filippo Ubaldi, Abha Maheswari, Kayhan Yakın, Gürkan Bozdağ, Murat Özekinci
Panel Başkanı: Acar Koç

Panelistler: Bilge Çetinkaya Demir, Özgür Özyüncü, Cenk Sayın, Mert Turğal
  Foliküler Fazda Progesteron
 • PPOS
 • HCG Öncesi Progesteron Yüksekliği ve Önemi
Luteal Fazda Progesteron
 • Ne Zaman Başlansın?
 • Nasıl Verilsin?
 • Ne Zaman Kesilsin?
 • Tartışma
 • Progesteron
 • Heparin ve Aspirin
 • Kortizon ve Magnezyum
 • Tartışma
  FEDERASYON AKDENİZ KARADENİZ BAKÜ/GENÇ ADIMLAR DOĞU ANADOLU MARMARA EGE İÇ ANADOLU VICTOR GOMEL SÖYLEŞİ SALONU
08:30-09:15 YARIŞACAK SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 YARIŞACAK SÖZLÜ BİLDİRİLER 5 YARIŞACAK SÖZLÜ BİLDİRİLER 6 YARIŞACAK VİDEO BİLDİRİLER 2 SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 SÖZLÜ BİLDİRİLER 5 SÖZLÜ BİLDİRİLER 6 VİDEO BİLDİRİLER 2
Jüri: Mete Güngör, Erbil Doğan, Ahmet Zeki Işık, Acar Koç, Ebru Yücel Jüri: Salih Taşkın, Gülin Feykan Yeğin, Tugan Beşe, İpek Özçivit Jüri: Işıl Kasapoğlu, Başak Balaban, Nejat Özgül, Şerife Akbay Jüri: Macit Arvas, Yakup Kumtepe, Çağatay Taşkıran, Zarnigar Gadirli Oturum Başkanları: Murat Gözüküçük, Anıl Ertürk Oturum Başkanları: Berrin Göktuğ Kadıoğlu, Nilüfer Cimşit Oturum Başkanları: Kadriye Yakut Yücel, Orhan Şahin Oturum Başkanları: Ayşe Zehra Özdemir, Betül Keyif
09:15-09:30 KAHVE MOLASI
09:30-11:00 PRETERM DOĞUM VE KISA SERVİKS IVF LABORATUVARINDA EN İYİ EMBRİYOYU YAPMAK VE SEÇMEK İLERİ EVRE ENDOMETRİOZİS VE AĞRI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ BAŞVURU PRENSİPLERİ Sorumlular:
Yakup Kumtepe
Abdullah Karaer
Emsal Pınar Topdağı Yılmaz
Sorumlular:
Işıl Kasapoğlu
Kiper Aslan
Orhan Orhan
Sorumlular:
Erbil Doğan
Ahmet Demir
Funda Göde
Sorumlular:
Salih Taşkın
Hüseyin Levent Keskin
Şevki Çelen
Oturum Başkanları: Rıza Madazlı, Fatma Devran Bıldırcın Oturum Başkanları: Berrin Avcı, Kerem Dirican Oturum Başkanları: Davut Güven, Yücel Karaman Oturum Başkanı: Gürkan Uncu
09:30-09:50 Birinci ve İkinci Trimesterde Kısa Serviksin Tanımı ve Yol Açtığı Riskler: Servikal Yetmezlik - Erken Doğum
Ebru Çelik
En İyi Embriyoyu Yapmak: Kültür Solüsyonlarında Neredeyiz?
David Gardner
Ağrı Neden Oluşur? Pelvisin Nörofonksiyonel Anatomisi
Kiper Aslan
Avrupa Birliği Mali Destekleri ve Sağlık Sektörü için Proje Fırsatları
Bülent Özcan
SİMÜLASYON İLE LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ - MYOMEKTOMİ - KİST EKSİZYONU MAKET ÜZERİNDE LAPAROSKOPİK SÜTÜR EĞİTİMİ HORMONAL KONTRASEPSİYONDA MAKET ÜZERİNDE İMPLANT EĞİTİMİ POSTPARTUM KANAMA YÖNETİMİ - MAKET ÜZERİNDE EĞİTİM
09:50-10:10 Asemptomatik Kısa Servikste Tedavi: Progesteron vs. Serklaj vs. Pesser
Metin İngeç
En İyi Embriyoyu Seçmek; Morfolojinin Hala Değeri Var mı?
Elif Ergin
Kolorektal Endometrioziste Yönetim: Cerrahinin Zamanlaması ve Yöntemi
Bülent Urman
  Nasuh Utku Doğan
Fuat Demirci
İbrahim Yalçın
Özgüç Takmaz
Bulut Varlı
Utku Akgör
Çağatayhan Öztürk
Gonca Çoban
Nefise Tanrıdan Okçu Yusuf Üstün
Gülin Feykan Yeğin
10:10-10:30 Transvajinal vs. Transabdominal Serklaj: Farkları, Kimlere, Ne Zaman?
Zehra Vural Yılmaz
En İyi Embriyoyu Seçmek; AI/Deep Learning
Alison Campbell
Cerrahinin Endikasyonları ve Zamanlaması
Stephano Angionni
  Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi
10:30-10:50 Kortikosteroidin Kullanımı: Kılavuzların Karşılaştırılması
Oya Demirci
En İyi Embriyoyu Seçmek - PGTa
Barış Ata
Sakral Root Endometrioziste Tanısal Süreç - Ne Bilmeliyiz?
Gernot Hudelist
         
10:50-11:00 Tartışma Tartışma Tartışma          
11:00-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:15 UYDU SEMPOZYUMU

HPV, İlişkili Hastalıklar ve Kanserler, HPV Aşılarında Güncel Durum
Konuşmacı: M. Faruk Köse
         
12:15-13:30 PANEL:
ADNEKSİYEL KİTLELERE YAKLAŞIM


Panel Başkanı: Mete Güngör

Panelistler: Evrim Erdemoğlu, Çağatay Taşkıran, Ayşe Seyhan, Müge Harma, Zeliha Fırat Cüylan
IVF UYGULAMALARINDA EK TEDAVİLER

Oturum Başkanları: Mustafa Bahçeci, Cem Atabekoğlu
PANEL:
OVER STİMÜLASYONU-BİREYSEL VS GENEL


Panel Başkanı: Ahmet Zeki Işık

Panelistler: Flippo Ubaldi, Işıl Kasapoğlu, Kübra Boynukalın, Pınar Çağlar Aytaç, Yavuz Emre Şükür
          Üzeyir Kalkan Fotoğraf Sanatı Söyleşisi
 • Adneksiyel Kitlelerin Değerlendirilmesi
 • Şüpheli Adneksiyel Kitlelere Yaklaşım
 • Laparoskopi vs Laparotomi
 • Gebelikte Adneksiyel Kitleler
 • Tartışma
İntraendometrial Tedaviler - HCG, GSF, PRP ve Diğerleri
Ahmet Demir
 • Gonadotropin Türü Fark Eder mi?
 • Doz Seçimi ve Ayarlaması Önemli mi? Neye Göre, Nasıl?
 • Prematür Luteinizasyon Tam Olarak Nedir, Ne Sıklıkla Görülür, Ne Anlamı Var?
 • Trigger, Ne Zaman, Ne ile, Neden? Hastaya Göre Değişir mi?
 • Trigger-OPU İntervali Önemli mi?
 • Tartışma
Overi Gençleştirmek Mümkün mü?
Yeşim Bayoğlu Tekin
Histeroskopi ve Endometrial Travma
Abdullah Karaer
Vitaminler ve Beslenme Katkıları
Ayşe Zehra Özdemir
Tartışma
13:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-14:30 ÖĞLE YEMEĞİNDE UZMANLA BULUŞUN


Özcan Balat


Orhan Ünal


Nevin Sağsöz


Melike Aslan


Mehtap Polat


Mehmet Yılmazer


Mehmet Harma


Cengiz Alataş


Davut Güven


Çetin Çelik
14:30-16:00 İNKONTİNANSA YAKLAŞIM BİRİNCİ TRİMESTER POSTPARTUM ACİLLER KSDF ADÖLESAN SAĞLIĞI PROJESİ Sorumlular:
Yakup Kumtepe
Abdullah Karaer
Emsal Pınar Topdağı Yılmaz
Sorumlular:
Işıl Kasapoğlu
Kiper Aslan
Orhan Orhan
Sorumlular:
Erbil Doğan
Ahmet Demir
Funda Göde
Sorumlular:
Salih Taşkın
Hüseyin Levent Keskin
Şevki Çelen
Oturum Başkanları: Fuat Demirci, Gamze Nur Cimili Şenocak Oturum Başkanları: Oluş Api, Emine Seda Güvendağ Güven Oturum Başkanları: Mehmet Güney, İrfan Kutlar Oturum Başkanları: Süleyman Engin Akhan, Engin Yurtçu
14:30-14:50 Aşırı Aktif Mesane İlk Adım Tedavisi - Dirençli Vakalarda Tedavi Seçenekleri
Petek Balkanlı
Maternal Kardiyovaskuler Sağlık ve Preeklampsi İlişkisi
Basky Thilaganathan
Atoni Yönetimi
Wolfgang Henrich
Çocuk ve Ergenlerin Jinekolojik Değerlendirmesi
Özlem Dural
SİMÜLASYON İLE LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ - MYOMEKTOMİ - KİST EKSİZYONU MAKET ÜZERİNDE LAPAROSKOPİK SÜTÜR EĞİTİMİ HORMONAL KONTRASEPSİYONDA MAKET ÜZERİNDE İMPLANT EĞİTİMİ POSTPARTUM KANAMA YÖNETİMİ - MAKET ÜZERİNDE EĞİTİM
14:50-15:10 Adım Adım Mid-Üretral Sling Uygulaması ve Komplikasyonların Yönetimi
Cenk Yaşa
Birinci Trimesterde Preeklampsi Taraması
Kypros Nicolaides
Emboli Yönetimi
Yusuf Üstün
Çocuk ve Ergenlerde Vulvovajinal Problemler
Alev Özer
Raziye Narin
Sevda Baş
Hamdullah Sözen
Serkan Erkanlı
Üzeyir Kalkan
Orhan Şahin
Barış Güzel
İsmail Küçükerdoğan Caner Çakır
Yaşam Kemal Akpak
Murat Gözüküçük
15:10-15:30 Mikst İnkontinans Tanı ve Tedavisi - Kişiselleştirilmiş Tedaviler
Gülin Feykan Yeğin
Hipertansif Aciller
Şebnem Alanya Tosun
Ergenlerde Anormal Uterin Kanamaların Yönetimi
Emsal Pınar Topdağı Yılmaz
Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi
15:30-15:50 Kadın Üriner İnkontinansında Ürodinaminin Yeri - Pratik Ürodinami Değerlendirmesi
Esra Çetinkaya
Preeklampsi Sınıflandırması ve Yönetiminde Yenilikler
Şevki Çelen
Travma Yönetimi
Hüseyin Levent Keskin
Çocuk ve Ergenlerde Müllerian Kanal Anomalilerinin Yönetimi
Süleyman Engin Akhan
       
15:50-16:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma        
16:00-16:30 KAHVE MOLASI Victor Gomel Gençlerle Söyleşi
16:30-17:15 UYDU SEMPOZYUMU

Kadın Sağlığında Yenilikçi Yaklaşımlar: Geleceğe Doğru Bir Bakış
Konuşmacı: Pınar Yalçın Bahat
       
17:15-17:30 ARA
17:30-19:00 PANEL:
CANLI CERRAHİ
LAPAROSKOPİK MYOMEKTOMİ
PANEL:
40 YAŞINDAN SONRA FERTİLİTE
PANEL:
DOĞUM İNDÜKSİYONU
         
Panel Başkanı: Onur Karabacak

Panelistler: Vedat Atay, Serkan Erkanlı, Servet Hacıvelioğlu, İsmail Bıyık, Onur Karaaslan

Cerrah: Kemal Özerkan
Panel Başkanı: Gürkan Uncu

Panelistler: Filippo Ubaldi, Abha Maheswari, Kiper Aslan, Yunus Aydın
Panel Başkanı: Özgür Deren

Panelistler: Murat Işıkalan, İnanç Mendilcioğlu, Bilge Çetinkaya Demir
 
 • Ne Zaman Dur Demek Lazım?
 • İlk Defa Gelen vs Tekrar Gelen Hasta
 • Over Stimülasyonu Nasıl Yapılmalı?
 • 40 Yaşından Sonra PGT
 • Adjuvanlar Yararlı mı?
 • Tartışma
 • Doğum İndüksiyonunda Doğru Zamanlama Nedir?
 • Oligohidramnios, SGA Fetus, 40 Hafta ve Üzeri Gebelik, Kronik/Gestasyonel Hipertansiyon
 • Doğum İndüksiyonunda Hangi Ajan En İyisi? Balon Kateter, Prostaglandinler?
 • İkinci Trimester Gebelik Terminasyonunda Tedavi Seçenekleri ve İşlem Komplikasyonları
 • Tartışma
  FEDERASYON AKDENİZ KARADENİZ BAKÜ/GENÇ ADIMLAR DOĞU ANADOLU MARMARA EGE İÇ ANADOLU GİRNE VICTOR GOMEL SÖYLEŞİ SALONU
08:30-09:15 YARIŞACAK SÖZLÜ BİLDİRİLER 7 YARIŞACAK SÖZLÜ BİLDİRİLER 8 YARIŞACAK SÖZLÜ BİLDİRİLER 9 YARIŞACAK VİDEO BİLDİRİLER 3 SÖZLÜ BİLDİRİLER 7 SÖZLÜ BİLDİRİLER 8 SÖZLÜ BİLDİRİLER 9 VİDEO BİLDİRİLER 3    
Jüri: Esat Orhon, M. Faruk Köse, Fatih Durmuşoğlu, Mehmet Ali Vardar, Esat Temiz Jüri: Rıfat Gürsoy, Uğur Fırat Ortaç, Fuat Demirci, Yaprak Üstün, Arif Can Özsipahi Jüri: Cemal Posacı, Hüsnü Çelik, Hakan Seyisoğlu, Yücel Karaman, Merih Oğur Jüri: Faruk Buyru, İlkkan Dünder, Kunter Yüce, Kemal Özerkan, Esra Nazlı Döktür Oturum Başkanları: Didem Alkaş, Çağanay Soysal Oturum Başkanları: Ümit Arslan Naykı, Sadettin Oğuzhan Tutar Oturum Başkanları: Fadıl Kara, Ceren Ünal Oturum Başkanları: Abdullah Tok, Selma Ermin
09:15-09:30 ARA
09:30-11:00 HİSTEROSKOPİK CERRAHİ KİŞİYE ÖZEL KONTRASEPSİYON ROBOTİK CERRAHİ KSDF GENÇ ADIMLAR OTURUMU 1 Sorumlular:
Yakup Kumtepe
Abdullah Karaer
Emsal Pınar Topdağı Yılmaz
Sorumlular:
Işıl Kasapoğlu
Kiper Aslan
Orhan Orhan
Sorumlular:
Erbil Doğan
Ahmet Demir
Funda Göde
Sorumlular:
Salih Taşkın
Hüseyin Levent Keskin
Şevki Çelen
İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ

Oturum Başkanları: Gülşen Doğan Durdağ, Tülay Karataş
 
Oturum Başkanları: İdris Koçak, Kahraman Ülker Oturum Başkanları: Ruşen Aytaç, Selin Özaltın Oturum Başkanları: İlkkan Dünder, Salih Taşkın Oturum Başkanları: Tansu Bahar Gürbüz, Bahadır Koşan
09:30-09:50 Histeroskopik Cerrahiyi Kolaylaştırmak için Doğru Set-Up Nasıl Olmalı?
Elif Aylin Taşkın
Kime, Hangi Oral Kontraseptif?
Raziye Narin
Robotik Myomektomi
M. Faruk Köse
Yurtiçi Doktora Programı
Can Benlioğlu
SİMÜLASYON İLE LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ - MYOMEKTOMİ - KİST EKSİZYONU MAKET ÜZERİNDE LAPAROSKOPİK SÜTÜR EĞİTİMİ HORMONAL KONTRASEPSİYONDA MAKET ÜZERİNDE İMPLANT EĞİTİMİ POSTPARTUM KANAMA YÖNETİMİ - MAKET ÜZERİNDE EĞİTİM Klivaj Embriyosu mu Blastokist Transferi Mi? Taze mi Donmuş mu?
Elif Korkmaz Ordu
09:50-10:10 Submüköz Myom ve İnfertilite - Eski Bir Soruna Yeni Yaklaşım
Salvatore Vitale
Adölesan Dönemde Uzun Süreli Oral Kontraseptif Kullanımı: Endikasyonları ve Sakıncaları
Yetkin Karasu
Robotik Histerektomi
Derman Başaran
Klinik Araştırma Master ve Sertifika Programları
Melis Cantürk
M. Murat Naki
Doğan Vatansever
Şevki Göksun Gökulu
Kemal Güngördük
Orhan Orhan
Servet Hacıvelioğlu
Kadir Bakay
Şirin Aydın Deniz
Nefise Nazlı Yenigül Hüseyin Levent Keskin
Çağatayhan Öztürk
Gülin Feykan Yeğin
Donmuş Embriyo Transferi için Endometrial Hazırlık Protokolleri
Gülşen Doğan Durdağ
10:10-10:30 İntrauterin Sineşilerin Prognostik Sınıflandırılması ve Cerrahisi
Erhan Şimşek
40 Yaşından Menopoza Kadar Olan Dönemde Oral Kontraseptif Kullanımı
Sinan Karadeniz
Robotik Pelvik Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu
M. Murat Naki
Yurtdışında Kadın Doğum Uzmanlığı Prosedürleri
Cengiz Karakaya
Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Başarısız Sikluslarda Çift - Hemşire İlişkisi
İlkay Çorbacı Çınar
10:30-10:50 İsthmosel ve İnfertilite - Ne Zaman Cerrahi Yapalım?
Orhan Orhan
Tek Başına Progestinler
Mehmet Bülbül
Robotik Sakrokolpopeksi
Ahmet Göçmen
Asistanlık Süresince Eğitim İmkanları ve Programlar
Koray Saçıntı
        Tartışma
10:50-11:00 Tartışma Tartışma Tartışma Tartışma        
11:00-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:15 UYDU SEMPOZYUMU

Gebelik Öncesi Dönemden Gebeliğe Optimal Mikrobesin Desteği
Konuşmacı: Yusuf Üstün
           
12:15-13:30 PANEL:
NEDENİ AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE
2. VE 3. TRİMESTER

Oturum Başkanları: Şevki Çelen, Serenat Yalçın
ANORMAL UTERİN KANAMA

Oturum Başkanları: İbrahim Veysel Fenkçi, Kenan Dolapcıoğlu
            Aytun Aktan Bahçeci ile Tiyatro Söyleşisi
Panel Başkanı: Barış Ata

Panelistler: Abha Maheswari, Sezcan Mümüşoğlu, Carlo Alviggi, Pınar Çağlar Aytaç
2. Trimesterde Anomali Taraması
İbrahim Kalelioğlu
Anormal Uterin Kanama ve Endometrial Hiperplazi
Tolgay Tuyan İlhan
 • Nedeni Açıklamak İçin Hangi Testleri Yapalım?
 • Ovulasyon, Erkek Faktörü, Uterus ve Tüpler
 • Çiftin Prognozunu Nasıl Belirleyelim?
 • Tedavi: Beklemek, Aktif Tedavi, Mekanik ve Cerrahi Tedaviler, Destekleyici Tedaviler
 • Tartışma
Fetal Gelişim Kısıtlılığı
Hüseyin Ekici
Anormal Uterin Kanamaların Sınıflandırması (PALM-COEIN) ve Yönetimi Nasıl Yapılır?
Selen Doğan
Plasenta ve Kordon Anomalileri
Gökhan Yıldırım
Endometrial Intraepitelyal Neoplazilerin (EIN) Yönetimi Nasıl Yapılır?
Sevda Baş
Çoğul Gebelik Muayenesi
Asma Khalil
EIN Dışında Endometrial Hiperplazilere Güncel Yaklaşım
Seda Şahin Aker
Tartışma Tartışma
13:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-14:30 ÖĞLE YEMEĞİNDE UZMANLA BULUŞUN


Işık Kaban


Burcu Kasap


Salih Taşkın


Cengiz Andan


Hüsnü Çelik


Mehmet Ali Narin


Erbil Doğan


Ercan Mustafa Aygen


Carlo Alviggi
14:30-16:00 MENOPOZ VE MEME KANSERİ İLİŞKİSİ JİNEKOLOJİK KANSERLERE GÜNCEL YAKLAŞIM PANEL: KOZMETİK JİNEKOLOJİDE SINIRLARI ÇİZEBİLMEK

Panel Başkanı: Ebru Alper

Panelistler: Müjde Özer, Ozan Doğan, Süleyman Engin Akhan

 • Myth?
 • Mani?
 • Tıbbi Gereklilik?
 • Etik Sınırlar?
 • Jinekolog mu, Plastik Cerrah mı?
 • Sosyokültürel Faktörler, Motivatörler
 • Tartışma
KSDF GENÇ ADIMLAR OTURUMU 2 Sorumlular:
Yakup Kumtepe
Abdullah Karaer
Emsal Pınar Topdağı Yılmaz
Sorumlular:
Işıl Kasapoğlu
Kiper Aslan
Orhan Orhan
Sorumlular:
Erbil Doğan
Ahmet Demir
Funda Göde
Sorumlular:
Salih Taşkın
Hüseyin Levent Keskin
Şevki Çelen
   
Oturum Başkanları: Fatih Durmuşoğlu, Kutay Biberoğlu Oturum Başkanları: Kunter Yüce, Fuat Demirkıran Oturum Başkanları: Ramazan Erda Pay, Zeynep Kübra Usta
14:30-14:50 Menopozda HRT Alternatifleri
Serdar Dilbaz
Over Kanseri
Ali Ayhan
Malpraktisten Korkmalı mıyız? Kendimizi Nasıl Korumalıyız?
Murat Civaner
SİMÜLASYON İLE LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ - MYOMEKTOMİ - KİST EKSİZYONU MAKET ÜZERİNDE LAPAROSKOPİK SÜTÜR EĞİTİMİ HORMONAL KONTRASEPSİYONDA MAKET ÜZERİNDE İMPLANT EĞİTİMİ POSTPARTUM KANAMA YÖNETİMİ - MAKET ÜZERİNDE EĞİTİM
14:50-15:10 Menopoz ve Meme Kanseri İlişkisi
Levent Şentürk
Endometrium Kanseri
Mutlu Meydanlı
İlgi Alanlarına Göre KSDF- Genç Adımların Alt Gruplarının Oluşturulması
Bekir Savcı Telek
Onur Karabacak
Ahmet Göçmen
Alev Esercan
Koray Aslan
İlker Selçuk
Burak Sezgin
Burcu Dinçgez Yusuf Üstün
Seda Şahin Aker
Kadriye Yakut Yücel
15:10-15:30 Menopozun Genitoüriner Sendromu
Linden Hirchberg
Serviks Kanseri
Hüsnü Çelik
Asistanlar ve Genç Uzmanlar için ENTOG (Avrupa Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistanları Derneği) Kapsamında burs ve Çalışma İmkanları
Sofia Tsiapakidou
Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi Belirlenen Küçük Gruplara Sürekli Olarak Uygulama Eğitimi
15:30-15:50 Postmenopozal Dönemde Testosteron
Rossella Nappi
Tartışma
Asistanlık Eğitiminde Mentörlük ve İlgi Gruplarının İletişimi
Ece İrem Özcan
       
15:50-16:00 Tartışma   Tartışma        
16:00-16:30 KAHVE MOLASI Gürkan Uncu ile Mentorluk Üzerine
16:30-17:15 UYDU SEMPOZYUMU

İleri Cerrahi Teknolojisi ile Frozen Pelvis ve Histerektomi : LigasureXP’nin Rolü
Oturum Başkanı: Uğur Fırat Ortaç
Konuşmacı: Çağatay Taşkıran
           
17:15-17:30 ARA
17:30-19:00 PANEL:
CANLI CERRAHİ
ENDOMETRİOZİS


Panel Başkanı: Cihat Ünlü

Panelistler: Ercan Baştu, Kiper Aslan, Mohamed Achour, Süleyman Güven, Onur Topçu, Mara Albanese

Cerrah: Bülent Urman, Burak Giray
PANEL:
SERVİKAL PREMALİGN LEZYONLAR


Panel Başkanı: Uğur Fırat Ortaç

Panelistler: Macit Arvas, Mehmet Ali Vardar, Mehmet Coşkun Salman, Esra Kuşçu

 • Vakalarla Servikal Premalign Lezyonlarda Anormal Sitolojiye Yaklaşım
 • Vakalarla Servikal Premalign Lezyonlarda Anormal Histolojiye Yaklaşım
 • Tartışma
KONJENİTAL ENFEKSİYONLAR

Oturum Başkanları: Acar Koç, Zeki Şahinoğlu
           
Gebelikte Hangi Enfeksiyöz Ajanlar Taranmalı?
Neşe Yücel
Konjenital CMV Enfeksiyonunun Yönetimi
Murat Işıkalan
Toxoplazma Enfeksiyonunun Tanı ve Yönetimi
Sabahattin Altunyurt
Konjenital Enfeksiyonların Kranyal Görüntüleme Bulguları
Tuğba Saraç Sivrikoz
Tartışma
  FEDERASYON AKDENİZ KARADENİZ BAKÜ/GENÇ ADIMLAR DOĞU ANADOLU
08:30-09:15 OLGU SUNUMLARI 1

Oturum Başkanları: Sema Baki, Göksel Kanmaz
OLGU SUNUMLARI 2

Oturum Başkanları: Bülent Ayas, İlknur Merve Ayazoğlu
OLGU SUNUMLARI 3

Oturum Başkanları: Nergis Ertürk, Sevtap Seyfettinoğlu
OLGU SUNUMLARI 4

Oturum Başkanları: Orhan Orhan, İzel Selın Özsoy
OLGU SUNUMLARI 5

Oturum Başkanları: Mehmet Bülbül, Muhammet Ahsen Öğrenci
09:15-09:30 ARA
09:30-11:00 KOZMETİK JİNEKOLOJİK CERRAHİ

Oturum Başkanları: S. Engin Akhan, Müjde Özer
KONTRASEPSİYON

Oturum Başkanları: Berna Dilbaz, Müjde Canday
JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİDE YAPAY ZEKA

Oturum Başkanları: Sedat Kadanalı, Cengiz Andan
OLGU SUNUMLARI 6

Oturum Başkanları: İsmail Küçükerdoğan, Arif Caner Erdoğan
OLGU SUNUMLARI 7

Oturum Başkanları: Ayşe Zehra Özdemir, Merve Dizdar
09:30-09:50 Labioplasti Teknikleri, Preop Hazırlık, Postoperatif Bakım, Komplikasyon Yönetimi
Müjde Özer
Hormonal Kontraseptifler ve Kanser
Berna Dilbaz
Yapay Zeka ve Ultrasonografi ile Anomali Taraması
Nilüfer Cimşit
   
09:50-10:10 Vajinal Relaksasyon Tedavisinde Cerrahinin Yeri: Vajinoplasti, İdeal Yaklaşım Nedir?
Ozan Doğan
Hormonal Kontraseptilfer ve Tromboemboli
Nefise Nazlı Yenigül
İnfertil Çifte Yaklaşımda Yapay Zeka Algoritmaları
Şeyma Hasköylü
   
10:10-10:30 Genital Bölge Hyalüronik Asit ve PRP Uygulamaları
Sevtap Handemir Kılıç
Oral Kontraspetiflerin Endometrial Etkileri
Sefa Arlıer
IVF Laboratuvarında Yapay Zekanın Kullanımı
Cihan Çakır
   
10:30-10:50 Vulvovajinal Lazer, Radyofrekans ve HIFU Uygulamaları
Aşkı Ellibeş Kaya
Her Yönüyle Acil Kontrasepsiyon
Koray Görkem Saçıntı
Adneksiyel Kitlelerin Değerlendirilmesinde Yapay Zeka
Kadir Bakay
   
10:50-11:00 Tartışma Tartışma Tartışma    
11:00-11:30 KAHVE MOLASI
  KAPANIŞ TÖRENİ
Copyright © Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale