BİLDİRİ GÖNDERİMİ


ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak online olarak ve İNGİLİZCE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen veya İngilizce olmayan bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Mart 2024

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:

LookUs Bilişim A.Ş.
E-Posta: [email protected]
Tel: +90 (216) 372 66 44

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Mart 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

SUNUM BİLGİLERİ

Sözlü Bildiri Sunum Hazırlama Kuralları

 • Sözlü bildirilerinizin powerpoint sunum olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Sunumunuz başlık ve yazarlar ile başlamalıdır.
 • Sunumunuz giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmeli ve kaynakça eklenmelidir.
 • Slaytlarda kısa cümleler ve büyük punto kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.
 • 10 dakikalık konuşma süresi için en fazla 10 slayt hazırlanmalıdır.
 • Slaytlar yatay olarak hazırlanmalı ve çok geniş içerikli tablolar slaytlarda yer almamalıdır.

E-Poster Hazırlama Kuralları

Bildirilerinizin e-poster olarak kabul edildiği size yazılı olarak iletildikten sonra e-poster bildirileri elektronik ortamda hazırlamak için lütfen şu hususları takip ediniz.

 • Posterlerinizde yer alacak tüm dokümanları (Word, PowerPoint formatında sadece yazı, resim, tablo, şekil vs.) bilgisayarınızda hazır bulundurunuz.
 • Bildiri gönderirken kullandığınız AbstractAgent™ hesabınızla sisteme giriniz.
 • Sol sütundaki "Bildirilerim" butonuna tıklayınız. Buradan tüm bildirilerinize ulaşabileceksiniz.
 • Poster olarak kabul edilen bildiri özetlerinizin altında bulunan "Tam Metin / Poster Yükle" tuşuna basınız.
 • Açılan ekranda posterinizde bulunan ilgili bölümleri tıklayarak poster bölümlerini ilgili yerlere "kopyala-yapıştır" yapınız; varsa figür ve tablolarınızı ekleyiniz ve kaydediniz. ( E-poster tasarımı tercihe bırakılmıştır.)
 • "Ön izleme" tuşu ile posterinizi kontrol ediniz.
 • Herhangi bir eksik - yanlış kalmadığından emin olunca "Onayla" tuşuna basınız.
 • Posteriniz kongre merkezinde kongre süresince aktif olacak bilgisayarlarda “elektronik poster oynatıcısı” ile dönüşümlü olarak gösterilecektir.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için "LookUs Bilişim A.Ş." ile (216 372 66 44) numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

Video Sunum Hazırlama Kuralları

 • Videolar formatlanarak gönderilmelidir.
 • Video süresi 3 dakikadan kısa ve 6 dakikadan uzun olmamalıdır. Video öncesinde slayt olacak ise toplam sunum süresi 6 dakikayı aşmamalıdır.
 • Video üzerinde seslendirme olabilir veya video üzerinden sunum yapılabilir.
 • Sisteme yüklenecek olan video en fazla 30 mb olmalıdır. Önerilen formatlar WMW veya MPEG formatlarıdır.
Copyright © Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale