ANA KONULAR

OBSTETRİK
GEBELİKTE GENETİK TESTLER
 • NIPT günlük klinik pratiğe en doğru nasıl entegre edilebilir?
 • Prenatal tanı testlerinde hangi genetik test?: Karyotip? Array CGH? Ekzom sekanslama?
 • Çoğul gebeliklerde genetik tarama yöntemleri
 • Tek gen hastalıkları için taşıyıcılık testleri kimlere yapılmalı?
GEBELİKTE AMPİRİK TEDAVİLER PANELİ
 • Düşük tehdidinde gestajenler
 • Tekrarlayan gebelik kayıplarında heparin ve aspirin
 • Erken doğum tehdidinde idame tokolitik tedaviler
OBSTETRİKTE TARTIŞMALI KONULAR PANELİ – 1
 • Çoğul gebeliklerde erken doğum proflaksisi
 • Birinci trimesterde SGA tahmini ve önlenmesi
 • Birinci trimesterde preeklampsi risk değerlendirmesini nasıl yapalım?
OBSTETRİKTE TARTIŞMALI KONULAR PANELİ – 2
 • Birinci trimesterde SGA tahmini ve önlenmesi
 • Çoğul gebeliklerde erken doğum proflaksisi
 • Erken doğum tehdidinde idame tokolitik tedaviler: Etkinlik ve riskler
 • Trombofili ve gebelik komplikasyonları arasında gerçekten bir ilişki var mı?
PRETERM DOĞUM VE KISA SERVİKS
 • Birinci ve ikinci trimesterde kısa serviks tanımı ve yol açtığı riskler: Servikal yetmezlik vs. erken doğum
 • Birinci ve ikinci trimesterde kısa serviks tanımı ve yol açtığı riskler: Servikal yetmezlik vs. erken doğum
 • Transvajinal vs. transabdominal serklaj: Farkları, kimlere, ne zaman?
 • Kortikosteroidin kullanımı: Kılavuzların karşılaştırılması
DOĞUM İNDÜKSİYON PANELİ
 • Doğum indüksiyonunda doğru zamanlama ne zaman? Oligohidramnios, SGA fetus, 40 hafta ve üzeri gebelik, kronik/gestasyonel hipertansiyon
 • Doğum indüksiyonunda hangi ajan en iyisi? Balon kateter, prostaglandinler
 • kinci trimester gebelik terminasyonunda tedavi seçenekleri ve işlem komplikasyonlar
ÜROJİNEKOLOJİ
ÜROJİNEKOLOJİ DE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR 1
 • Apikal prolapsusta vajinal operasyonlar mı yoksa abdominal operasyonlar mı?
 • Prolapsus operasyonuna histerektomi ekleyelim mi? Uterusu koruyalım mı?
 • Prolapsusta en iyi operasyonu seçmek
 • CESA/VESA operasyonları ve prolapsusu inkontinans birlikteliği nasıl yöneltilmeli?
İNKONTİNANSA YAKLAŞIM
 • Aşırı aktif mesane ilk adım tedavisi: Dirençli vakalarda tedavi seçenekleri
 • Adım adım mid üretral sling uygulaması ve komplikasyonlarırn yönetimi
 • Miks inkontinans tanı ve tedavisi: Kişiselleştirilmiş tedaviler
 • Kadın üriner inkontinansında ürodinaminin yeri: Pratik Ürodinami değerlendirmesi
ENDOMETRİOZİS
ENDOMETRİOZİSTE NE ZAMAN CERRAHİ YAPALIM PANELİ
 • Endometrioma
 • Endometrioma ve ağrı
 • Derin infiltran endometriosis
 • Derin endometriosis+barsak tutulumu
 • Derin endometriosis+adenomyozis+barsak tutulumu
 • Derin endometriozis+barsak tutulum+adenomyozis+hidrosalpinks+geçirilmiş cerrahi
 • Siyatik sinir tutulumu
MENOPOZ
HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNE GÜNCEL YAKLAŞIM
 • Over yaşlanması
 • Vasomotor semptomlar ve önemi
 • Postmenopoz osteoporoz yönetimi
 • Hormon replasman uygulaması ve yönetimi
MENOPOZDA AZ KONUŞULANLAR
 • Hormon dışı menopoz yönetimi
 • Menopoz ve meme kanseri ilişikisi
 • Vulvovajinal tedavi yönetimi
 • Testosteron ve postmenopozal yararları
JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ
HİSTEROSKOPİK CERRAHİ
 • Histeroskopik cerrahiyi kolaylaştırmak için doğru set-up nasıl olmalı?
 • Histeroskopik myomektomi-enerji seçimi, sınırlar, ikinci üçüncü işlem ne zaman gerekli?
 • Intrauterin sineşilerin prognostik sınıflanması ve cerrahisi
 • Septum insizyonu için hastaya nasıl bir danışmanlık verelim?
GÖRÜNTÜLEME
JİNEKOLOJİK GÖRÜNTÜLEME
 • Uterusun optimal görüntülemesi nasıl olmalı? İntrakaviter ve intramural lezyonların ayırıcı tanısı
 • Endometriosis ultrasonu: Yüzeyelden derine
 • IOTA Adneks modeli: Malignite yönünden süpheli adneksiyal kitle nedir?
 • Adenomiyozis tanısında ultrasonografinin yeri
ROBOTİK CERRAHİ
ROBOTİK JİNEKOLOJİK CERRAHİ OTURUMU
 • Robotik myomektomi
 • Robotik histerektomi
 • Robotik lenf diseksiyonu
 • Robotik sakrokolpopeksi
KONTRASEPSİYON
KİŞİYE ÖZEL KONTRASEPSİYON
 • Kime hangi oral kontraseptif?
 • Adolesan dönemlerde uzun süreli oral kontraseptif kullanımı: Endikasyonları ve sakıncaları
 • 40 yaşından menopoza kadar olan dönemde oral kontraspetif kullanımı
 • Tek başına progestinler
HORMONAL KONTRASEPSİYON VE GÜVENLİK
 • Hormonal kontraseptifler ve kanser
 • Hormonal kontraseptifler ve tromboemboli
 • Oral kontraseptiflerin endometrial etkileri: İnce endometrium kalıcı olabilir mi?
 • Oral kontraseptifler ve meme kanseri ilişkisi
FONKSİYONEL TIP
ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TEDAVİLER
 • Estrojen dominansı
 • Endometriozis
 • PCOS
 • Prematür over yetmezliğinde
KOZMETİK JİNEKOLOJİ
VULVADA OPERATİF VE MİNİMAL İNVAZİV KOZMETİK İŞLEMLER
 • Vulva dolgu uygulamaları
 • Vulva ip askı uygulamaları
 • Labium majus cerrahileri
 • Bariatrik cerrahi sonrası vulvar rekonstrüksiyon
KOZMETİK JİNEKOLOJİK CERRAHİ
 • Labioplasti, teknik, gereklilik ve komplikasyonlar
 • Vajinaplasti, ideal yaklaşım var mı?
 • Konuşulmayan ve gösterilmeyenler: Kozmetik cerrahi komplikasyonları
 • Myth? Mani? Tıbbi gereklilik? Etik sınırlar? Jinekolog mu, Plastik cerrah mı? Yasal süreçler, onam alınması ve dökümantasyon
GENEL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK CERRAHİ
YARA BAKIMI
 • Yara fizyolojisi ve iyileşmeyi etkileyen faktörler
 • Yara yatağının hazırlanması
 • Yara bakımında negatif basınç uygulamaları
 • Skar önlenmesi ve tedavisi
JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİDE YAPAY ZEKA
 • Yapay zeka ve ultrasonografi ile anomali taraması
 • İnfertil çifte yaklaşımda yapay zeka algoritmaları
 • IVF laboratuarında yapay zekanın kullanımı
 • Adneksiyel kitlelerin değerlendirilmesinde yapay zeka
CİNSEL DİSFONKSİYON
PANEL
 • Disparoni tanısı ve yönetimi: Levator hipertonisitesi
 • Hipoaktif cinsel istek tanısı ve yönetimi
 • Mezoterapiler
 • PRP, hyalüronik asit uygulamaları
UYDU SEMPOZYUMLARI CANLI CERRAHİLER
 1. 10 basamakta laparoskopik histerektomi: Akdeniz Üniversitesinden canlı yayın
 2. 10 basamakta laparoskopik myomektomi
 3. 10 basamakta alanların diseksiyonu ve derin endometriozis cerrahisi
- SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMLARI
- POSTER SUNUMLARI
- YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
- KSDF GENÇ ADIMLAR OTURUMLARI
- TÜRK – AZERBAYCAN OTURUMLARI
KURSLAR
 1. Birinci Trimester Ultrasonografi
 2. Endometriozis Ultrasonografisi
 3. Hormonal Kontrasepsiyon
 4. Transperineal Ultrasonografi ile Pelvik Taban Değerlendirilmesi
 5. Uzmanların Jinekolojik Onkolojide Sık Karşılaştığı Sorunlar
 6. Genital Estetik
 7. Cinsel Disfonksiyon
 8. Jinekolojide Lazer Kullanımı
 9. Laparoskopik Sütur
 10. V-Notes Cerrahi
 11. Akademik Yazı Yazma
 12. Yara ve Skar Yönetimi
Copyright © Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale